HRADIL CZ s.r.o., Czech Republic
Silniční a mostní
záchytné systémy Fracasso
Silniční a mostní záchytné systémy
Hradil CZ s.r.o.
Hronětice 55, 289 21
Kostomlaty nad Labem
Czech Republic
T: +420 325 538 631
F: +420 325 538 531
...pro lepší bezpečnost na silnicích

Ocelová svodidla Fracasso

Silniční a mostní záchytné systémy Fracasso Hradil cz s.r.o.

Společnost Hradil cz s.r.o. se významně podílí na výrobě a dodávkách silničního a mostního příslušenství. Z důvodů zvyšování bezpečnosti provozu na našich pozemních komunikacích jsme rozšířili naše obchodní aktivity v této oblasti také na dodávku a montáž záchytných systémů pro vozidla - silničních a mostních ocelových svodidel Fracasso.

Společnost Hradil cz s.r.o. má zastoupení pro Českou republiku od jedné z nejvýznamnějších firem v oboru ocelových svodidel v Evropě, kterou je firma FRACASSO.

Technické podmínky pro ocelová svodidla Fracasso

Fracasso se aktivně podílí na vývoji a určování záchytných ocelových systémů. Její výrobní program pokrývá všechny úrovně zadržení, které popisuje Silniční a mostní záchytné systémy norma ČSN EN 1317-2 to znamená od úrovně zadržení N2 až po úrověň zadržení H4a. Všechny typy námi nabízených svodidel byly v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 odzkoušeny bariérovou zkouškou a s účinností od 1.září 2004 jsou Ministerstvem dopravy jako Technické podmínky TP 166 schváleny pro použití na pozemních komunikacích v ČR.

Vzhledem k zaměnitelnosti jednotlivých dílů (všechny díly jsou lisované s minimálním použitím svárů) je celý systém velice snadno smontovatelný, vyměnitelný a udržovatelný.

V dnešních dnech je možné se setkat s těmito záchytnými systémy jak na východní Moravě, tak v Praze, severních Čechách, ale i na západě naší republiky.

Silniční a mostní záchytné systémy Úroveň zadržení (ve smyslu výběru vhodného svodidla) je stanovena dle TP 114. Dle normy ČSN EN 1317-2 se podle výsledku nárazových zkoušek stanoví pro každý typ svodidla
tři základní kritéria pro návrh svodidla:
  • úroveň zadržení, tj. N2, H1, H2, atd.
  • úroveň prudkosti nárazu (ASI) tj. A nebo B
  • budou deformace vyjádřená úrovní pracovní šířky (W), tj. W1, W2, atd.
Oboustranná svodidla

Integrované svodidlo Fracasso

Integrované svodidlo - hloubková stěna se svodidlem, úspora šíře k mostu až 1 m.

Více informací o integrovaném svodidle na stránce svodidla.

© Hradil s.r.o. 2018
webové stránky Regional

Hradil CZ s.r.o., Czech Republic
Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
T: +420 325 538 631, F: +420 325 538 531
E-mail: obchod@hradilcz.eu