Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cílem tohoto prohlášení je seznámit a ujistit všechny naše zákazníky, dodavatele, zaměstnance a další spolupracující fyzické osoby se zásadami a pravidly, kterými se naše společnost řídí při ochraně osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“). Toto nařízení GDPR vstoupilo v platnost dnem 25. 5. 2018.
Odkaz na zdroj

Soubory ke stažení:

Zásady nakládání s osobními údaji

Soubory cookies / GDPR
© 2024 Hradil CZ .s.r.o. / realizace: REGIONAL
SSL certifikát